Rezultāts: Nozaru komersantu nodarbināto personu profesionālās pilnveides netehnoloģisko apmācību programma (C sadaļa)

Publicēts
26.07.2017
26.07.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera" (40003081501)
Uzvarētājs
SIA "Triviums apmācība" (40003602352)
Summa
194 800,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 26/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003081501

Adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

67225595

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67820092

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta koordinators, Artūrs Mežals, 29456113, produktivitate@chamber.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Nozaru komersantu nodarbināto personu profesionālās pilnveides netehnoloģisko apmācību programma (C sadaļa)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

24/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Triviums apmācība" 40003602352 Blaumaņa iela 11/13-12, Rīga, LV 1011 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Triviums apmācība" 40003602352 Blaumaņa iela 11/13-12, Rīga, LV 1011 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

194800 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv