Rezultāts: Kvalifikācijas prakse PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem specialitātē “Klientu apkalpošanas speciālists” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001)

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Tehnikums" (2731002883)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro100 Ziņu dienests" (40103363948), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARI" (41503003137), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biplan Group" (41503075455), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDO invest" (41503050930), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību mācību centrs "Austrumvidzeme" (43203002681), Dagdas novada pašvaldība (90000041224), Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (90009036642), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mācību centrs plus" (41503059200), Biedrība "Mežsaimnieku apvienība "Krāslava" (40008085162), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finansalianse" (41503051334), saimnieciskās darbības veicējia Elita Ornicāne (03046412400), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (41503002485), Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs" (40003225648)
Summa
6 055,00 EUR
Sludinājums
daugvt.lv/index.php/lv/finanses/sho...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 27/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Tehnikums", 2731002883

Pasta adrese

Strādnieku ielā 16

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5404

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV005

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilona Zubova

Tālruņa numurs

65436893

Faksa numurs

65436893

E-pasta adrese

dvt@daugvt.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugvt.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://daugvt.lv/index.php/lv/finanses/shopping

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Kvalifikācijas prakse PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem specialitātē “Klientu apkalpošanas speciālists” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Kvalifikācijas prakse PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem specialitātē “Klientu apkalpošanas speciālists”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
80212000-3

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6055 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PIKC DT 2017/34

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Kvalifikācijas prakses līgums

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

07/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

14

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

14

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pro100 Ziņu dienests", 40103363948

Pasta adrese

Ģimnāzijas iela 11

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22156108

Faksa numurs

E-pasts

pro100zd@gmail.com

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARI", 41503003137

Pasta adrese

Viestura iela 25-19

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26301248

Faksa numurs

E-pasts

marina@mari.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biplan Group", 41503075455

Pasta adrese

18.novembra iela 50

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29999950

Faksa numurs

E-pasts

biplanhotel@gmail.com

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDO invest", 41503050930

Pasta adrese

18.novembra iela 50

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

284455246

Faksa numurs

E-pasts

ldoinvest@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību mācību centrs "Austrumvidzeme", 43203002681

Pasta adrese

Ozolu ielā 1

Pilsēta / novads

Gulbene

Pasta indekss

LV4401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26445987

Faksa numurs

E-pasts

biritabux@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Dagdas novada pašvaldība, 90000041224

Pasta adrese

Alejas ielā 4

Pilsēta / novads

Dagda, Dagdas novads

Pasta indekss

LV5674

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

65681701

Faksa numurs

65681710

E-pasts

alona.matvejeva@dagda.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Krāslavas novada pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", 90009036642

Pasta adrese

Grāfu Plāteru ielā 6

Pilsēta / novads

Krāslava

Pasta indekss

LV5601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

65622528

Faksa numurs

E-pasts

socagentura@kraslava.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mācību centrs plus", 41503059200

Pasta adrese

18.novembra ielā 37a

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

22135555

Faksa numurs

E-pasts

info@mcplus.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Biedrība "Mežsaimnieku apvienība "Krāslava", 40008085162

Pasta adrese

Skolas ielā 9

Pilsēta / novads

Krāslava

Pasta indekss

LV5601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29685453

Faksa numurs

E-pasts

Zdarija@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finansalianse", 41503051334

Pasta adrese

Varšavas ielā 45B

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5404

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

20399073

Faksa numurs

E-pasts

mimoza73@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

saimnieciskās darbības veicējia Elita Ornicāne, 03046412400

Pasta adrese

Ezera 16-32

Pilsēta / novads

Krāslava

Pasta indekss

LV5601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26463321

Faksa numurs

E-pasts

lor64@inbox.lv

NUTS kods

LV009

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", 41503002485

Pasta adrese

Liepājas ielā 21

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5417

Valsts

Albānija

Tālruņa numurs

29992419

Faksa numurs

E-pasts

svetlana.vansovica@dzksu.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs", 40003225648

Pasta adrese

Saules ielā 38

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV5401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26525356

Faksa numurs

E-pasts

ikupse@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6055    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6055    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. Nr.7.2.1.2./15/I/001, projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

nepieciešams 19 kvalifikācijas prakses vietas

Avots: pvs.iub.gov.lv