Rezultāts: Speciālistu mācību pakalpojumi Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra klientiem

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
Rīgas domes Labklājības departaments (90000055224)
Uzvarētājs
Āris Ziemelis
Summa
4 620,00 EUR
Sludinājums
https://www.eriga.lv/Anonymous/Serv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas domes Labklājības departaments, 90000055224

Pasta adrese

Baznīcas iela 19/23

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Edgars Lauskis

Tālruņa numurs

67037427

Faksa numurs

67105199

E-pasta adrese

edgars.lauskis@riga.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://pasvaldiba.riga.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Speciālistu mācību pakalpojumi Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra klientiem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Speciālistu mācību pakalpojumi Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra klientiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
80510000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4620 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD LD 2016/86

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Mūzikas pasniedzēja pakalpojumu sniegšana RPBJC klientiem (Ieprikuma daļa Nr.2)

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

22/11/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Āris Ziemelis,

Pasta adrese

Reņģes iela 7/1 – 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1055

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4620    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4620    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līgums noslēgts iepirkuma daļā Nr.2. Pretendents norādīja cenu par vienu konsultāciju/nodarbību EUR 7 bez PVN. Līgums izbeigts bez rezultāta iepirkuma daļās Nr.1 un Nr.2, jo netika saņemts neviens piedāvājums.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, 90009202807

Pasta adrese

Marsa gatve 16

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1082

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv