Grozījumi: Microsoft programmatūras licenču noma

Publicēts
22.09.2017
22.09.2017
Pasūtītājs
VAS Latvijas Valsts ceļi (40003344207)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/#ie...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā

Publicēšanas datums: 22/09/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VAS Latvijas Valsts ceļi, 40003344207

Pasta adrese

Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Nelda Neimane

Tālruņa numurs

+371 67304230

Faksa numurs

+371 67028171

E-pasta adrese

nelda.neimane@lvceli.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvceli.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://lvceli.lv/sadarbibas-partneriem/#iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma apjoms

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Microsoft programmatūras licenču noma

II.1.2)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
48000000-8

II.1.3) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

II.2. Apraksts

Daļa Nr. 1

II.2.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Microsoft programmatūras licenču noma


II.2.2) Papildu CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
48000000-8

II.2.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija


II.2.4) Iepirkuma apraksts līguma noslēgšanas brīdī: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

Microsoft programmatūras licenču noma

II.2.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 36 vai dienās 0 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


II.2.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Administratīvā informācija

III.1.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LVC 2017/07

III.1.2) Paziņojuma par šā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēšanas datums un reģistrācijas numurs

Paziņojuma reģistrācijas numurs OV: 2017/S 108-217089
Paziņojuma publicēšanas datums OV: 08/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.: 090/2017/LVC

Daļas Nr.: 1

IV.1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

IV.1.1) Līguma noslēgšanas datums:

31/05/2017 (dd/mm/gggg)

IV.1.2) Infomācija par piedāvājumiem

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.1.3) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA DPA, 40003351675

Pasta adrese

Kr. Valdemāra iela 21-19

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

squalio@squalio.com

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.1.4) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (līguma noslēgšanas brīdī; bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 309827,00 Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20/09/2017

V.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

VAS "Latvijas Valsts ceļi" līgumam ar reģistrācijas Nr. 090/2017/LVC 04.09.2017. ir noslēgti līguma par Microsoft Programmatūras licenču nomu grozījumi Nr.1. Pamatojoties uz “Publisko iepirkumu likuma” 61. panta piekto daļu un Līguma 9.1.3. apakšpunktu un 9.3. punktu, Puses vienojas palielināt Nomas maksu pirmajam Nomas gadam par 4 017,- EUR (četriem tūkstošiem septiņpadsmit euro un 00 centiem), attiecīgi izsakot Līguma 5.1. punktu šādā redakcijā: “5.1. Maksimālā Līgumcena, turpmāk tekstā - Līgumcena, par Licenču nomu uz 36 (trīsdesmit sešiem) kalendārajiem mēnešiem ir 313 844,- EUR

V.3. Iesniegumu izskatīšana

V.3.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.3.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

V.3.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI IEDAĻA: Izmaiņas līgumā

VI.1. Iepirkuma apraksts pēc izmaiņām

VI.1.1) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
48000000-8

VI.1.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

48000000-8

VI.1.3) Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija


VI.1.4) Iepirkuma apraksts: (būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veids un daudzums)

Microsoft programmatūras licenču noma

VI.1.5) Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Darbības laiks mēnešos: 36 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai uzsākšana (dd/mm/gggg)
Izpilde (dd/mm/gggg)
Pamatojums vispārīgās vienošanās darbības termiņam, kas pārsniedz četrus gadus:


VI.1.6) Informācija par līguma vai daļas līgumcenu (bez PVN, tikai cipariem)

Kopējā līgumcena: 4017.00 Valūta: EUR

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

VI.1.7) Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA DPA, 40003351675

Pasta adrese

Kr. Valdemāra iela 21-19

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+37167509900

Faksa numurs

E-pasts

squalio@squalio.com

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

VI.2. Informācija par izmaiņām

VI.2.1) Izmaiņu veids un apmērs (ar norādi par iespējamām iepriekšējām izmaiņām līgumā):

4 017,- EUR

VI.2.2) Izmaiņu iemesli

image Nepieciešami sākotnējā uzvarējušā pretendenta veikti papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes.
Apraksts par ekonomiskajiem un tehniskajiem iemesliem un neērtībām vai būtisku izmaksu pieaugumu, kas kavē uzvarējušā pretendenta maiņu:
Licenču ieviešanas procesa laikā tika konstatēts, ka pirmajā Nomas gadā nepieciešams atšķirīgs Licenču skaits, nekā tas tika noteikts Iepirkuma dokumentācijā un Līgumā, tādējādi pārsniedzot Nomas maksu pirmajam Nomas gadam par 4 017,- EUR

image Izmaiņas ir vajadzīgas tādu apstākļu dēļ, ko rūpīgs pasūtītājs nevarēja paredzēt.
To apstākļu apraksts, kas radījuši nepieciešamību pēc izmaiņām, un skaidrojums par šo apstākļu neparedzamību:

VI.2.3) Cenas pieaugums

Atjauninātā kopējā līgumcena bez PVN pirms izmaiņām (ņemot vērā iespējamās iepriekšējās līguma izmaiņas un cenas pielāgojumus): 309827.00 Valūta: EUR

Kopējā līgumcena bez PVN pēc izmaiņām: 313844 Valūta: EUR

Avots: pvs.iub.gov.lv