Rezultāts: Specializēto multimediju klašu izveide

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldība (90009112679)
Uzvarētājs
SIA "Goodman Group" (41503064521)
Summa
10 160,00 EUR
Sludinājums
www.rezeknesnovads.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rēzeknes novada pašvaldība, 90009112679

Pasta adrese

Atbrīvošanas alejā 95A

Pilsēta / Novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV005

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Juris Dombrovskis

Tālruņa numurs

27878199

Faksa numurs

64625935

E-pasta adrese

juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezeknesnovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezeknesnovads.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Likumā "Par pašvaldībam" noteikto funkciju veikšana

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Specializēto multimediju klašu izveide

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rēzeknes novada teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Specializēto multimediju klašu izveide

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
37300000-1
32340000-8
32333000-6
30230000-0

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10160 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RNP 2017/17

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 8.4/700        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 3D un robotikas klases inventāra iegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

29/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Goodman Group", 41503064521

Pasta adrese

Rīgas ielā 64

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5401

Valsts

Afganistāna

Tālruņa numurs

26521031

Faksa numurs

E-pasts

info@goodman.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

http://www.goodman.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10160    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10160    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma priekšmeta daļā Nr.1 "Audio apstrādes klases inventāra iegāde" iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām (lēmums pieņemts 09.06.2017.); iepirkuma priekšmeta daļā Nr.2 "Video apstrādes klases inventāra iegāde" iepirkums ir pārtraukts, jo izraudzītais pretendents atteicas noslēgt līgumu ar pasūtītāju (lēmums pieņemts 13.07.2017.)

Avots: pvs.iub.gov.lv