Rezultāts: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras rīcībā esošo informācijas tehnoloģiju iekārtu uzturēšana

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (90002065000)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komerccentrs DATI grupa"" (40003115371)
Summa
19 723,75 EUR
Sludinājums
www.mod.gov.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 16/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 90002065000

Pasta adrese

Ojāra Vācieša iela 43

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Arita Burve

Tālruņa numurs

+ 371 29287538

Faksa numurs

+371 29370505

E-pasta adrese

arita.burve@lgia.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lgia.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: kartogrāfija un ģeodēzija

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras rīcībā esošo informācijas tehnoloģiju iekārtu uzturēšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras rīcībā esošo informācijas tehnoloģiju iekārtu uzturēšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
72600000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

19723.75 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LĢIA2016/013

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras rīcībā esošo informācijas tehnoloģiju iekārtu uzturēšanu

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

20/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komerccentrs DATI grupa"", 40003115371

Pasta adrese

Balasta dambis 80A, Rīga, LV-1048

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1048

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67602797

Faksa numurs

+371 67610606

E-pasts

iepirkumi@kc.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 19723.75    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 19723.75    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv