Grozījumi: Iekārtas un materiāli meža kaitēkļu un slimību monitoringa veikšanai

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (90002121030)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.silava.lv/main/par-instittu/iep...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 90002121030

Pasta adrese

Rīgas iela 111

Pilsēta / Novads

Salaspils

Pasta indekss

LV-2169

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Sekretariāts

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ansis Actiņš

Tālruņa numurs

+371 26540294

Faksa numurs

+371 67901359

E-pasta adrese

ansis.actins@silava.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.silava.lv/sakums.aspx

Pircēja profila adrese (URL): http://www.silava.lv/main/par-instittu/iepirkumi.aspx

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Iekārtas un materiāli meža kaitēkļu un slimību monitoringa veikšanai

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Iekārtas un materiāli meža kaitēkļu un slimību monitoringa veikšanai

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
48000000-8 34711200-6
38112100-4
48820000-2
38510000-3
38000000-5
33696300-8
38437000-7
24900000-3
48000000-8

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu

imageAtklāta
imageSlēgta
imagePaātrināta slēgta
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs
imageMetu konkurss
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

LVMI Silava 2016/6/AK

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2016/S 189-339145 30/09/2016 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 29/09/2016 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

29/09/2016 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
imageDinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.
image Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imageSākotnējā paziņojumā
imageIepirkuma procedūras dokumentos
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta:
2. daļa
Šī teksta vietā:
GPS datu uzkrājēja ar programmatūru piegāde
Jābūt:
/

Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams):
Iesniegtais piedāvājums pārsniedz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” budžeta iespējas

Teksta labojuma vieta:
5.daļa
Šī teksta vietā:
ENVI licence
Jābūt:
/

Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams):
Iesniegtais piedāvājums pārsniedz Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” budžeta iespējas

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv