Rezultāts: Dalība starptautiskajā izstādē “Marche du Film” 2017.gada 17.-26.maijā Kannās, Francijā

Publicēts
20.01.2017
20.01.2017
Pasūtītājs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)
Uzvarētājs
Marche du Film SOGOFIF (1)
Summa
17 025,00 EUR
Sludinājums
www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publisk...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 20/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 90001739473

Pasta adrese

Pērses iela 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1442

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Zane Biteniece

Tālruņa numurs

67039400

Faksa numurs

67039401

E-pasta adrese

liaa@liaa.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publiskie-iepirkumi/tekosie-iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Dalība starptautiskajā izstādē "Marche du Film" 2017.gada 17.-26.maijā Kannās, Francijā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Kannas, Francija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Dalība starptautiskajā izstādē "Marche du Film" 2017.gada 17.-26.maijā Kannās, Francijā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79956000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

17025 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LIAA 2017/9 ERAF

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Dalība starptautiskajā izstādē "Marche du Film" 2017.gada 17.-26.maijā Kannās, Francijā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

17/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Marche du Film SOGOFIF, 1

Pasta adrese

3, rue Amelie

Pilsēta / novads

Paris, France

Pasta indekss

75007

Valsts

Francija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 17025    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 17025    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, id Nr.3.2.1.2/16/I/001

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv