Rezultāts: A3 formāta digitālo kopētāju, SafeQ licenču un drukas iekārtu kasešu piegāde

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (3343000244)
Uzvarētājs
SIA „RF Serviss” (40103171074)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
www.rpiva.lv/index.php?mh=iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 3343000244

Pasta adrese

Imantas 7.Līnija 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV -1083

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ojārs Stelte

Tālruņa numurs

67808142

Faksa numurs

67808034

E-pasta adrese

ojars.stelte@rpiva.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rpiva.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rpiva.lv/index.php?mh=iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

A3 formāta digitālo kopētāju, SafeQ licenču un drukas iekārtu kasešu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

A3 formāta digitālo kopētāju, SafeQ licenču un drukas iekārtu kasešu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
30121430-6 30200000-1
48000000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RPIVA 2016/8

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: A3 formāta digitālo kopētāju, SafeQ licenču un drukas iekārtu kasešu piegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

23/05/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „RF Serviss”, 40103171074

Pasta adrese

Lienes iela 18-39/42

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1009

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14155.3    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv