Sludinājums: Informācijas sistēmas licenču uzturēšanas pakalpojumi

Publicēts
27.01.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Rīgas Stradiņa universitāte (90000013771)
Summa
Pārtraukts
Paredzemā cena:
Termiņš
08.02.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
67409107
Sludinājums
www.rsu.lv/dazadi/iepirkumi...
Tālrunis
67409241

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 27/01/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas Stradiņa universitāte, 90000013771

Pasta adrese

Dzirciema iela 16

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1007

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Sjuzana Faizuļļina

Tālruņa numurs

67409107

Faksa numurs

67409241

E-pasta adrese

Sjuzana.Faizullina@rsu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rsu.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rsu.lv/dazadi/iepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Atvasināta publiska persona
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Informācijas sistēmas licenču uzturēšanas pakalpojumi

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Rīga, Dzirciema iela 16

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition licenču uzturēšanas pakalpojumi

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
72267000-4

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no 27/02/2016 (dd/mm/gggg) līdz 27/02/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RSU 2016/6/AFN-MI

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 08/02/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:30 līdz 17:15 un piektdien no plkst. 8:30 līdz 16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 08/02/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums pārtraukts

Iemesls: Iepirkuma nolikumam pievienotajā līguma projektā ir nepieciešami būtiski grozījumi
Lēmuma pieņemšanas datums: 03/02/2016

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv