Sludinājums: Saules bateriju un invertoru piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana tīklam

Publicēts
14.03.2014
14.03.2014
Pasūtītājs
SIA "ONIORS ZIVIS" (41503055622)
Termiņš
28.03.2014

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/03/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "ONIORS ZIVIS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41503055622

Adrese: Zeļinska iela 20, Daugavpils, Latvija, LV-5410

Tālruņa numurs(-i): 26529117
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītāja, Linda Baltiņa, 26529117, linda@irb.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Saules bateriju un invertoru piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana tīklam
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Zeļinska iela 20, Daugavpils, LV-5410
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/07/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 260000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 28/03/2014
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zeļinska iela 20, Daugavpils, LV-5410
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 352556__0_oniorzivisspecifikacija.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv