Sludinājums: Poligrāfijas, izdevējdarbības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību programma (B sadaļa)

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Biedrība Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija (40008025318)
Termiņš
31.01.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008025318

Adrese

Pērses iela 14-8, Rīga , Latvija, LV 1011

Tālruņa numurs(-i)

67282447

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67282447

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projekta koordinators, Artūrs Mežals, 29456113, apmaciba@lpua.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Poligrāfijas, izdevējdarbības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību programma (B sadaļa)

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija un/vai ārvalstis (Pretendenta - apmācību pakalpojuma sniedzēja nodrošinātās telpās vai projekta partneru nodrošinātās telpās)

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

31/01/2017
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ernesta Birznieka-Upīša iela 20A, 1.korp., 505.kab., Rīga, Latvija, LV-1050

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārta.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

481989__0_IepirkumadocLPUA2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv