Rezultāts: Par tiesībām izstrādāt un piegādāt papīra kartes NMP dienesta reģionālajiem centriem

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (90009029104)
Uzvarētājs
SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" (40003426448)
Summa
20 000,00 EUR
Sludinājums
www.nmpd.gov.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, 90009029104

Pasta adrese

Laktas iela 8

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1013

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kitija Elerte

Tālruņa numurs

67337000; 67337030

Faksa numurs

67709176

E-pasta adrese

nmpd@nmpd.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nmpd.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.nmpd.gov.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par tiesībām izstrādāt un piegādāt papīra kartes NMP dienesta reģionālajiem centriem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Laktas iela 8, Rīgā, LV-1013

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Par tiesībām izstrādāt un piegādāt papīra kartes NMP dienesta reģionālajiem centriem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
22114300-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

20000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

NMPD 2016/56

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par tiesībām izstrādāt un piegādāt papīra kartes NMP dienesta reģionālajiem centriem

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

14/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta", 40003426448

Pasta adrese

Krasta iela 105A

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1019

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 17805    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 20000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Piedāvātā līgumcena ir vērtējamā cena, saskaņā ar iepirkuma informācijas 10.2.punktu iepirkuma līgums tika slēgts par EUR 20 000.00 bez PVN.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv