Sludinājums: Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana Rīgas Tehniskās universitātes projektu ietvaros

Publicēts
08.02.2017
08.02.2017
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Termiņš
20.02.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Iveta Benga
E-pasts
Sludinājums
www.rtu.lv/content/blogcategory/10/...
Tālrunis
67089767

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 08/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977

Pasta adrese

Kaļķu 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1658

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Iveta Benga

Tālruņa numurs

67089767

Faksa numurs

67089710

E-pasta adrese

Iveta.Benga@rtu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rtu.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtu.lv/content/blogcategory/10/921/lang,lv/

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana Rīgas Tehniskās universitātes projektu ietvaros

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Rīga un cita Latvijas teritorija

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

zinātniskās aparatūras, darba vietu apdrošināšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
66510000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  48 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RTU 2017/3

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 20/02/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 08:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 20/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF, „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007”
 2. ERAF, „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, Vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/004
 3. ERAF, „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”, Vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

apdrošināšana projekta vajadzībām - Rīgas Tehniskās universitātes un Ventspils Augstskolas 2016.gada 7.aprīļa vienošanās Nr.03000-3.3.2/16/1.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv