Rezultāts: Biotopu kopšana un apauguma novākšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017

Publicēts
22.09.2017
22.09.2017
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
SIA „LĪVLI” (41203020852), Silards Zigats (10106612507)
Summa
6 308,02 EUR
Sludinājums
www.lvm.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 22/09/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV003

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Jānis Blūmentāls

Tālruņa numurs

26311220

Faksa numurs

63237825

E-pasta adrese

j.blumentals@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: akciju sabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: mežsaimniecība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Biotopu kopšana un apauguma novākšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ziemeļkurzemes reģiona teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Biotopu kopšana un apauguma novākšana Ziemeļkurzemes reģionā 2017

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
77230000-1
90721700-4

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6308.02 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM ZK 2017/360_I

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 5-5.8_00py_220_17_932        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanu, apauguma novākšanas, vai koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos darbu veikšanu 1.daļa

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

4

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „LĪVLI”, 41203020852

Pasta adrese

„Līvli”, Melnsils, Rojas nov., LV -3264

Pilsēta / novads

Roja

Pasta indekss

LV -3264

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 894.9    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 894.9    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5-5.8_00q4_220_17_938        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanu, apauguma novākšanas, vai koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos darbu veikšanu 2.daļa

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

22/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

4

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Silards Zigats, 10106612507

Pasta adrese

Saules iela 2, Dundaga, Dundagas nov., LV-3270

Pilsēta / novads

Dundaga

Pasta indekss

LV-3270

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1307.92    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1307.92    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5-5.8_00q4_220_17_938        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanu, apauguma novākšanas, vai koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos darbu veikšanu 4.daļa

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

22/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

6

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

6

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Silards Zigats, 10106612507

Pasta adrese

Saules iela 2, Dundaga, Dundagas nov., LV-3270

Pilsēta / novads

Dundaga

Pasta indekss

LV-3270

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2270.7    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2270.7    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5-5.8_00py_220_17_932        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanu, apauguma novākšanas, vai koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos darbu veikšanu 6.daļa

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „LĪVLI”, 41203020852

Pasta adrese

„Līvli”, Melnsils, Rojas nov., LV -3264

Pilsēta / novads

Roja

Pasta indekss

LV -3264

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 112.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 112.5    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5-5.8_00py_220_17_932        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanu, apauguma novākšanas, vai koku, krūmu atvašu un zāles pļaušanu meliorācijas grāvjos darbu veikšanu 9.daļa

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

19/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „LĪVLI”, 41203020852

Pasta adrese

„Līvli”, Melnsils, Rojas nov., LV -3264

Pilsēta / novads

Roja

Pasta indekss

LV -3264

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV003

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1722    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1722    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

Vides aizsardzības prasības noteiktas iepirkuma nolikumā


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Pārtraukts iepirkums 3., 5., 7., 8. un 10. iepirkuma daļās saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 15.daļu.( Pretendentu piedāvātās cenas būtiski pārsniedz budžeta iespējas (neatbilst pasūtītāja saimnieciskās darbības plānā paredzētajam līdzekļu apmēram)).

Jo ir vairākas iepirkuma daļas

Avots: pvs.iub.gov.lv