Rezultāts vai grozījumi: Degvielas piegāde

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
Latvijas Darba devēju konfederācija (40008004918)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008004918

Adrese

Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

26706738

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Apakšprojekta vadītājs, Andrejs Bušenko, 28347877, andrejs.busenko@lddk.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Degvielas piegāde

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/06/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Nav iesniegti piedāvājumi

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

500796__0_851DegvielaLemIzbeigv.1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv