Sludinājums: Degvielas piegāde

Publicēts
20.06.2017
20.06.2017
Pasūtītājs
Latvijas Darba devēju konfederācija (40008004918)
Termiņš
07.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Darba devēju konfederācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008004918

Adrese

Baznīcas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

26706738

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Apakšprojekta vadītājs, Andrejs Bušenko, 28347877, andrejs.busenko@lddk.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Degvielas piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2021

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

41999.99 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

07/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Baznīcas iela 25-3, Rīga, LV-1010

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

498171__0_1degvielanolikums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv