Sludinājums: Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu,Jersikas, Sutru pagasta pārvaldēm, Rudzātu speciālajai internātpamatskolai un Rudzātu vidusskolai

Publicēts
24.02.2017
24.02.2017
Pasūtītājs
Līvānu novada dome (90000065595)
Termiņš
07.03.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Ruta Klibiķe
E-pasts
Sludinājums
www.livani.lv...
Tālrunis
29429044

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 24/02/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Līvānu novada dome, 90000065595

Pasta adrese

Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316

Pilsēta / Novads

Līvāni

Pasta indekss

LV 5316

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Ruta Klibiķe

Tālruņa numurs

29429044

Faksa numurs

65307255

E-pasta adrese

ruta.klibike@livani.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.livani.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.livani.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu,Jersikas, Sutru pagasta pārvaldēm, Rudzātu speciālajai internātpamatskolai un Rudzātu vidusskolai

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Līvānu novada Rudzātu pagasts, Jersikas pagasts un Sutru pagasts

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

paredzamais kopējais visu daļu apjoms 1290 m3

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
03413000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  4 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LND 2017/9

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 07/03/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Pirmdien, otrdien, ceturtdien - no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00, Trešdien - no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00, Piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 15:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 07/03/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv