Sludinājums: Elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde

Publicēts
12.02.2016
12.02.2016
Pasūtītājs
SIA "ONIORS ZIVIS" (41503055622)
Termiņš
29.02.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "ONIORS ZIVIS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503055622

Adrese

Zeļinska iela 20, Daugavpils, Latvija, LV-5410

Tālruņa numurs(-i)

65440465

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aleksandrs Orlovs, projekta vadītājs, 26468605, biotrans@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeļinska iela 20, Daugavpils, LV - 5410

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2016

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

200000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

29/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 4D, Daugavpils, LV - 5401

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

439863__0_newnolikumsiub.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv