Sludinājums: Pētnieciskais darbs

Publicēts
05.03.2018
05.03.2018
Pasūtītājs
Kronis sia (43603003339)
Termiņš
19.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Kronis sia

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603003339

Adrese

"Ozolnieki" Codes pag.Bauskas nov., Latvija, LV 3901

Tālruņa numurs(-i)

63960113,29238081

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63960666

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Uldis Bēts projekta vad t..29426153 export@kronis.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pētnieciskais darbs

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kroņi 3 Codes pag. Bauskas nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ozolnieki Codes pag.Bauskas nov

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centra ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

528958__0_a.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv