Rezultāts: Konveijera siets

Publicēts
05.03.2018
05.03.2018
Pasūtītājs
SIA”Baltās Naktis” (40003258600)
Uzvarētājs
ScanBelt A/S (CVR 13845085)
Summa
2 904,90 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA”Baltās Naktis”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003258600

Adrese

Bērzu iela 14, Baloži, Ķekavas nov., Latvija, LV-2112

Tālruņa numurs(-i)

67602190

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67602190

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valērijs Epšteins, tālrunis +371 67602190, e-pasta adrese gramatvediba@mario.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Konveijera siets

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ScanBelt A/S CVR 13845085 Læsøvej 12 DK-9800 Hjørring Dānija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ScanBelt A/S CVR 13845085 Læsøvej 12 DK-9800 Hjørring Dānija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

2904.9 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv