Sludinājums: Graudu uzglabāšanas noliktavas būviecība

Publicēts
06.03.2018
06.03.2018
Pasūtītājs
Bauskas rajona Codes pagasta zemnieku saimniecība "Dzenīši" (43601004217)
Termiņš
28.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Bauskas rajona Codes pagasta zemnieku saimniecība "Dzenīši"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601004217

Adrese

Codes pagasts, Bauskas novads, "Kreiči 2", Latvija, LV-3901

Tālruņa numurs(-i)

29151411

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vadītājs Kārlis Ķikurs, +37129151411, karlis.kikurs@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu uzglabāšanas noliktavas būviecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Kreiči 2", Codes pagasts, Bauskas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/08/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

265000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

28/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kreiči 2", Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3901

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākums "Investīcijas materiālajos aktīvos", 4.1. apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībām"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

529148__0_tehn.specifikcijaangrs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv