Rezultāts: Šķidrumu hromatogrāfijas pakalpojumi projekta “Silikātu reoloģijas modifikatoru ietekme uz gaisā cietējošo nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju” ietvaros

Publicēts
20.09.2017
20.09.2017
Pasūtītājs
SIA „Kinetics Nail Systems” (40103297500)
Uzvarētājs
SIA HPLC Solutions (40103342109)
Summa
3 300,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 20/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA „Kinetics Nail Systems”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103297500

Adrese

Tēraudlietuves iela 22A, Rīga, Latvija, LV 1026

Tālruņa numurs(-i)

371 29122884

Faksa numurs(-i) (ja ir)

371 67718438

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ingmars Birks, 29122884, ingmars.b@jiachemicals.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Šķidrumu hromatogrāfijas pakalpojumi projekta “Silikātu reoloģijas modifikatoru ietekme uz gaisā cietējošo nagu pārklājumu sinerēzi un sedimentāciju” ietvaros

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

25/08/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

15/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 18/09/2017

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Faneks 40002012606 Kalna iela 17-1, Rīga Latvija
SIA HPLC Solutions 40103342109 Upesgrīvas iela 76, Mārupe, LV2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA HPLC Solutions 40103342109 Upesgrīvas iela 76, Mārupe, LV2167 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

3300 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Līgums ar CFLA 1.2.1.1/16/A/005

Avots: pvs.iub.gov.lv