Rezultāts: Graudu kaltes, pieņemšanas un uzglabāšanas kompleksa pārbūve

Publicēts
14.09.2017
14.09.2017
Pasūtītājs
Jaunbērzes pagasta zemnieku saimniecība "ANŠĪTES" (45101001772)
Uzvarētājs
SIA "INVESTA LTD" (44102016992)
Summa
195 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 14/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Jaunbērzes pagasta zemnieku saimniecība "ANŠĪTES"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45101001772

Adrese

"Anšītes", Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3717

Tālruņa numurs(-i)

+371 29182464

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Inese Strazda īpašniece, 29182464, inese@ansites.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kaltes, pieņemšanas un uzglabāšanas kompleksa pārbūve

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

26/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

12/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "RC Būvnieks" 40103501850 Progresa iela 12-28, Rīga, LV-1067 Latvija
SIA "VOKA" 50003216331 "Ražotne", Birzmaļi, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3257 Latvija
SIA "INVESTA LTD" 44102016992 Elizabetes iela 2-538, Rīga, LV-1010 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "INVESTA LTD" 44102016992 Elizabetes iela 2-538, Rīga, LV-1010 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

195000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv