Rezultāts: vistkopības uzņēmuma attīstība

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
ZS KALNDRUVAS A (41201011111)
Uzvarētājs
SIA ANZĀĢE (40003531261)
Summa
307 083,08 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS KALNDRUVAS A

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201011111

Adrese

KALNDRUVAS,LAUCIENES PAG.,TALSU NOV.,LV-3285, Latvija, LV3285

Tālruņa numurs(-i)

29156109

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

ĪPAŠNIEKS ,ULDIS ANSONS,29156109,kalndruvas@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

vistkopības uzņēmuma attīstība

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

03/04/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

09/05/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 11/05/2017

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ANZĀĢE 40003531261 RĪGAS IELA50,SALASPILS,SALASPILS NOVADS ,LV-2169 Latvija
SIA KORO BŪVE 44103022322 SKANDU IELA 10,RĪGA,LV-1067 Latvija
SIA GEMINI INVESTMENTS 40003968713 VAIDAVAS IELA 15K-1-28,RĪGA,LV-1084. Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ANZĀĢE 40003531261 RĪGAS IELA50,SALASPILS,SALASPILS NOVADS ,LV-2169 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

307083.08 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

ATKĀRTOTU REZULTĀTU PUBLICĒŠANA AR PAPILDINĀTU PIEDĀVĀJUMU SARAKSTU.

Avots: pvs.iub.gov.lv