Sludinājums: Tīro telpu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
"Fiber Optical Solution", SIA (50103461761)
Termiņš
31.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"Fiber Optical Solution", SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103461761

Adrese

Podraga 2a, Rīga, Latvija, LV-1016

Tālruņa numurs(-i)

+371 67454103

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67454103

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Aleksandrs Blūmentāls

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tīro telpu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rīga, Podraga iela 2a

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

10/04/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

500000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

31/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Grants iela 13, Rīga, LV-1016

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.1.4.. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

500875__0_Nr.321717217FOStirastelpas.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv