Rezultāts: Skābbarības novietne – Būve nr.6

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
SIA Rukši (42103031365)
Uzvarētājs
Sia A-J Energobūve (LV42103054067)
Summa
293 942,71 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 13/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Rukši

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103031365

Adrese

Malki, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV3457

Tālruņa numurs(-i)

29482685

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63459131

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsedetājs Per Winge-Petersen , 29482685 , ruksisia@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Skābbarības novietne - Būve nr.6

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

26/05/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

19/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 10/07/2017

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sia Montāžas serviss LV42103051338 Kalnu iela 2 , Aizpute LV-3456 Latvija
Sia Gate L LV48503012472 Striķu iela 17-10 , Saldus , LV-3801 Latvija
Sia A-J Energobūve LV42103054067 Raiņa bulvāris 4 , Aizpute , LV-3456 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Sia A-J Energobūve LV42103054067 Raiņa bulvāris 4 , Aizpute , LV-3456 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

293942.71 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv