Rezultāts vai grozījumi: Optimāla profila izstrāde un prototipu rīku izstrāde un piegāde siltummaiņu 53. sērijas darba plāksnēm

Publicēts
12.07.2017
12.07.2017
Pasūtītājs
SIA EKO AIR (40103246843)
Termiņš
19.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 12/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA EKO AIR

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103246843

Adrese

Brīvības iela 47-8, Rīga, Latvija, LV-1010

Tālruņa numurs(-i)

66-066-639

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

tehniskais direktors Aleksandrs Odincovs, +371 26358121, aleksandr.odintsov@ekoair.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Optimāla profila izstrāde un prototipu rīku izstrāde un piegāde siltummaiņu 53. sērijas darba plāksnēm

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/06/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Mainīti pieļaujamie apmaksas nosacījumi

Piedāvājuma iesniegšanas datums 19/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 30D, Miera iela, Salaspils, Latvija, LV-2169

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

500435__0_IPA1217EKOAIRgrozijumi.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv