Rezultāts: NOLIKTAVAS PLAUKTI

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maiznīca Flora" (50003251341)
Uzvarētājs
SIA Baltexim LV (40103662288)
Summa
13 700,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maiznīca Flora"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003251341

Adrese

“Vecvaltes”, Krimuldas pag., Krimuldas novads, , Latvija, LV-2145

Tālruņa numurs(-i)

+371 67840089

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67818178

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Evija Grāmatiņa, Projektu vadītāja, tālr.29401064, e-pasts: evija.gunika@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

NOLIKTAVAS PLAUKTI

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Toyota Material Handling Baltic 40003572062 Duntes iela 11, Rīga,LV1013 Latvija
SIA Vitrum iekārtas 40103492488 G.Astras 3A,Rīga,LV1084 Latvija
SIA SSI SCHAEFER 40003399474 Cesvaines iela 13,Rīga,LV1073 Latvija
SIA WSP 40103375307 Ūnijas iela 11a,Rīga Latvija
SIA Baltexim 40103662288 Krasta iela 105,Rīga,LV1019 Latvija
SIA Power Pro 40103450893 Dravnieku iela 4-13,Rīga,LV1021 Latvija
SIA R&T 40003052095 Brīvības iela 211,Rīga,LV1039 Latvija
SIA AJ Produkti 40003461161 Kalnciema iela 197 b,Rīga Latvija
SIA R.A.S.A. unKO 40003115278 Meistaru iela 10-301,Rīga,LV1050 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Baltexim LV 40103662288 Kratsa iela 105,Rīga,LV1019 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

13700 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv