Rezultāts vai grozījumi: NOLIKTAVAS PLAUKTI

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maiznīca Flora" (50003251341)
Termiņš
27.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 17/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maiznīca Flora"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50003251341

Adrese

“Vecvaltes”, Krimuldas pag., Krimuldas novads, , Latvija, LV-2145

Tālruņa numurs(-i)

+371 67840089

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+371 67818178

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Evija Grāmatiņa, Projektu vadītāja, tālr.29401064, e-pasts: evija.gunika@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

NOLIKTAVAS PLAUKTI

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/07/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Atrasta pārrakstīšanās kļūda pozīcijās samainot tās vietām

Piedāvājuma iesniegšanas datums 27/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Vecvaltes”, Krimuldas pag., Krimuldas novads, LV-2145

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Piedāvājums sagatavojams saskaņā ar cenu tehnisko specifikāciju un tajā norādītajām prasībām. Papildus informācija pa norādīto tālruni.

7.  Pievienotie dokumenti

500844__0_tehnspecplaukti.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv