Sludinājums: Kuters

Publicēts
12.07.2017
12.07.2017
Pasūtītājs
SIA "LIELAITAS" (40103851233)
Termiņš
26.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "LIELAITAS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103851233

Adrese

"Liepiņas", Vālodzes, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, Latvija, LV-5011

Tālruņa numurs(-i)

26677580

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Oskars Liepiņš 26677580 lielaitas@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kuters

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Cirmas bekons" cirmas pagats Ludzas novads LV 5701

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

45000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Cirmas bekons" Cirmas pagasts Ludzas novads LV 5701

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsts dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

500443__0_Tehniskspecifikcijakutters.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv