Sludinājums: Konteinertipa tvaiku katlu māja ar gazifikāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
12.07.2017
12.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILATTRANS" (40003325850)
Termiņš
26.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILATTRANS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003325850

Adrese

"Dvīņi" lit. 43, Silakrogs, Ropažu novads, Latvija, LV-2133

Tālruņa numurs(-i)

67901108

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67901106

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs, Viktors Bobovičs, 29425849, viktors@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Konteinertipa tvaiku katlu māja ar gazifikāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Kuldīgas šoseja 4b, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

26/10/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

110000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lubānas ielā 125A 22. birojā, Rīgā, LV-1021

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv