Rezultāts: Jaunu autosvaru piegāde un uzstādīšana

Publicēts
14.07.2017
14.07.2017
Pasūtītājs
SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"" (40003033696)
Uzvarētājs
SIA "KEMEK Engineering" (LV 40003269036)
Summa
12 800,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 14/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003033696

Adrese

Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3708

Tālruņa numurs(-i)

29457307

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Indulis Ieviņš, 29457307, vecauce@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunu autosvaru piegāde un uzstādīšana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

13/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "EST Tehnoloģijas" LV 40103241738 Maskavas iela 42 - 1, Rīga, LV-1050 Latvija
SIA "KEMEK Engineering" LV 40003269036 Augstrozes iela 1, Rīga, LV-1026 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "KEMEK Engineering" LV 40003269036 Augstrozes iela 1, Rīga, LV-1026 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

12800 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv