Rezultāts: Tūrisma mītnes apkures sistēmas pārbūve

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
SIA Lauču akmens (40003589459)
Uzvarētājs
SIA "Riko G" (44103040737)
Summa
36 064,92 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Lauču akmens

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003589459

Adrese

Strazdu iela 4, Berģi, Garkalnes novads, Latvija, LV-2137

Tālruņa numurs(-i)

29405900

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Prokūriste Iveta Ludiņa, 29405900, iveta_ludina@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Tūrisma mītnes apkures sistēmas pārbūve

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

25/05/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

16/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 16/06/2017

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Riko G" 44103040737 Jaunburtnieki, Limbažu pag., Limbažu nov., LV-4001 Latvija
SIA "Accent Būve" 50103403091 Vidus iela 1, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 Latvija
SIA "REA Būve" 40103356005 Parka iela 21, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Riko G" 44103040737 Jaunburtnieki, Limbažu pag., Limbažu nov., LV-4001 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

36064.92 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv