Sludinājums: Ražošanas ēkas vienkāršota atjaunošana

Publicēts
19.06.2017
19.06.2017
Pasūtītājs
SIA "ONIORS ZIVIS" (41503055622)
Termiņš
11.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "ONIORS ZIVIS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503055622

Adrese

Zeļinska iela 20, Daugavpils, Latvija, LV-5410

Tālruņa numurs(-i)

65440465

Faksa numurs(-i) (ja ir)

65440465

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projektu vadītājs Vladimirs Orlovs, t.29464487, oniors_zivis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas ēkas vienkāršota atjaunošana

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeļinska iela 20, Daugavpils, LV-5410

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

130000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

11/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zeļinska iela 20, Daugavpils, LV-5410

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

498065__0_IepirkumsB7217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv