Sludinājums: Nobarošanai paredzēto atšķirto sivēnu turēšanas telpu atjaunošana

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
SIA Ulbroka (40103049000)
Termiņš
31.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Ulbroka

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103049000

Adrese

Dauguļupes iela 4, Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130

Tālruņa numurs(-i)

67910906

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs Aivars Kokts, t.-29112050, e-pasts: info@ulbroka.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Nobarošanai paredzēto atšķirto sivēnu turēšanas telpu atjaunošana

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Dauguļupes iela 4, Ulbroka, Stopiņu novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

599000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

31/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dauguļupes iela 4, Ulbroka, Stopiņu novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma"Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

497950__0_Tehniskspecifikcija16.6.217.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv