Rezultāts: Lauksaimniecības produkcijas noliktavas vienkāršota atjaunošana

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Jaunstrīķeri" (43601025755)
Uzvarētājs
SIA "Indigo Būve" (40103647363)
Summa
199 792,18 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Jaunstrīķeri"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601025755

Adrese

"Jaunstrīķeri ", Iecavas novads,, Latvija, LV-3913

Tālruņa numurs(-i)

29282818

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Andis Arājs t: 29282818; andis.arajs@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauksaimniecības produkcijas noliktavas vienkāršota atjaunošana

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

24/05/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

15/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Būvfirma Vītols 48503002722 "Līgas", Nākotnes, Glūdes pag., Jelgavas nov., LV-3040 Latvija
SIA "Indigo Būve" 40103647363 Dzilnas iela 15-25, Rīga, LV-1021 Latvija
SIA "M un V " 40003150841 Jelgavas iela 1b, Kandava, LV-3120 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Indigo Būve" 40103647363 Dzilnas iela 15-25, Rīga, LV-1021 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

199792.18 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv