Rezultāts: Lauksaimniecības noliktava. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
15.06.2017
15.06.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzirnavnieki" (40003152560)
Uzvarētājs
SIA ARNIKS (40103070203)
Summa
239 732,12 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 15/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzirnavnieki"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003152560

Adrese

Dzirnavnieki, Lādzere, Vandzenes pagasts, Talsu novads, Latvija, 3281

Tālruņa numurs(-i)

26176931

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Elīna Blumbaha

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauksaimniecības noliktava. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

27/04/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

15/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA A CELTNE 41203034602 Selgas iela 59, Roja, Rojas novads, LV-3264 Latvija
SIA GATE L 48503012472 Striķu iela 17-10, Saldus, LV- 3801 Latvija
SIA ARNIKS 40103070203 Irbenāju - 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV - 2130 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA IVIA 42103005057 Zemaišu iela 4-43, Rīga, LV- 1002 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ARNIKS 40103070203 Irbenāju - 7, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV - 2130 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

239732.12 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv