Rezultāts vai grozījumi: Jaunu oriģinālu gatavo zāļu formu izstrāde savienojumam GX-EG2

Publicēts
15.06.2017
15.06.2017
Pasūtītājs
AS "Grindeks" (40003034935)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 15/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS "Grindeks"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003034935

Adrese

Krustpils iela 53, Rīga, Latvija, LV – 1057

Tālruņa numurs(-i)

67083400, 67083205

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67083505

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vladimirs Stepanovs, tālrunis +371 67083322, e-pasts: vladimirs.stepanovs@grindeks.lv; Ilona Ļeščinska, tālrunis +371 67083594, e-pasts: ilona.lescinska@grindeks.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jaunu oriģinālu gatavo zāļu formu izstrāde savienojumam GX-EG2

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/04/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Piedāvājumu nav iesniedzis neviens pretendents

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

N/A

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv