Rezultāts: Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Publicēts
16.01.2017
16.01.2017
Pasūtītājs
Daugavpils pilsētas dome (90000077325)
Uzvarētājs
SIA "MIRTETRIM" (41503061493)
Summa
16 466,34 EUR
Sludinājums
www.daugavpils.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 16/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Daugavpils pilsētas dome, 90000077325

Pasta adrese

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5400

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kristīne Šede

Tālruņa numurs

65404329

Faksa numurs

65421941

E-pasta adrese

kristine.sede@daugavpils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.daugavpils.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
98370000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16466.34 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPD 2016/217

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "MIRTETRIM", 41503061493

Pasta adrese

Daugavas iela 32-11

Pilsēta / novads

Krauja, Daugavpils novads

Pasta indekss

LV-5462

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

25541999

Faksa numurs

65451099

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 295.81    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13987    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālais dienests"

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "MIRTETRIM", 41503061493

Pasta adrese

Daugavas iela 32-11

Pilsēta / novads

Krauja, Daugavpils novads

Pasta indekss

LV-5462

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

25541999

Faksa numurs

65451099

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 511.54    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2479.34    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Pretendenta piedāvātās cenas norādītas kā vienību kopējā cena EUR bez PVN. Līgumi abās daļās slēgti par paredzamo līgumcenu.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs, 90000065913

Pasta adrese

18.Novembra ielā 354a

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5413

Valsts

Latvija

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Daugavpils pilsētas domes sociālo lietu pārvalde, 90001998587

Pasta adrese

Vienības iela 8

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV - 5401

Valsts

Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv