Rezultāts: SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" (40103836785)
Uzvarētājs
AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams" (40003494976)
Summa
20 400,00 EUR
Sludinājums
edzl.lv/lv/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas", 40103836785

Pasta adrese

Gogoļa iela 3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Rolands Počs

Tālruņa numurs

66954146

Faksa numurs

E-pasta adrese

rolands.pocs@edzl.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.edzl.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://edzl.lv/lv/iepirkumi

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Publiskās lietošanas infrastruktūras būvniecība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas" darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvija, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
66512200-4

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

20400 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

EDZL 2017/4 CEF

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Veselības apdrošināšanas līgums Nr.EDZL-02-2/50

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

30/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", 40003494976

Pasta adrese

Antonijas iela 23

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67080480

Faksa numurs

67080407

E-pasts

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.ban.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10608    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 20400    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. EISI, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projekts „Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu"

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Apdrošināšanas prēmija vienam darbiniekam pamata programmas iegādei – EUR 408,00; kopējā apdrošināšanas polises prēmija gadam 26 darbiniekiem - EUR 10 608,00; kopējā līgumcena līguma darbības laikā nevar pārsniegt EUR 20 400,00.

Avots: pvs.iub.gov.lv