Rezultāts: LĪGUMS Nr. MPP/1-9/17/36 par pašvaldības autoceļa V396-Jaunās mājas (0.105km-0.532km) seguma atjaunošanu Malienas pagastā, Alūksnes novada

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Malienas pagasta pārvalde (90009489874)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSM Meistari" (41503068400)
Summa
53 467,86 EUR
Sludinājums
www.aluksne.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 27/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Malienas pagasta pārvalde, 90009489874

Pasta adrese

Brenci, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

Pilsēta / Novads

Alūksne

Pasta indekss

LV-4359

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Violeta Kļaviņa

Tālruņa numurs

26232039

Faksa numurs

E-pasta adrese

violeta.klavina@aluksne.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aluksne.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.aluksne.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

LĪGUMS Nr. MPP/1-9/17/36 par pašvaldības autoceļa V396-Jaunās mājas (0.105km-0.532km) seguma atjaunošanu Malienas pagastā, Alūksnes novada

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Pašvaldības autoceļa V396-Jaunās mājas (0.105km-0.532km) seguma atjaunošana Malienas pagastā, Alūksnes novadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
45233223-8

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

53467.86 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

MPP2017/03

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: MPP/1-9/17/36        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: LĪGUMS Nr. MPP/1-9/17/36 par pašvaldības autoceļa V396-Jaunās mājas (0.105km-0.532km) seguma atjaunošanu Malienas pagastā, Alūksnes novadā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

25/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DSM Meistari", 41503068400

Pasta adrese

Dārza iela 40, Randene, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV 5449

Pilsēta / novads

Daugavpils novads

Pasta indekss

LV5449

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

20611116

Faksa numurs

E-pasts

dsm@dsm.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 53467.86    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 53467.86    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv