Rezultāts: Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielas asfalta seguma atjaunošana

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
Salacgrīvas novada dome (90000059796)
Uzvarētājs
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons (4000336530), VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons (undefined)
Summa
52 596,16 EUR
Sludinājums
www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_n...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Salacgrīvas novada dome, 90000059796

Pasta adrese

Smilšu ielā 9

Pilsēta / Novads

Salacgrīva

Pasta indekss

LV-4033

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Edžus Jirgensons

Tālruņa numurs

27336687

Faksa numurs

64071993

E-pasta adrese

edzus.jirgensons@salacgriva.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.salacgriva.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/iepirkumi/pasvaldibas_iepirkumi/2017.gads/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielas asfalta seguma atjaunošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ainažu pilsēta, Salacgrīvas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielas asfalta seguma atjaunošana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
45233120-6

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

52596.16 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2017/17

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ainažu pilsētas Jāņa Asara ielas asfalta seguma atjaunošana

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

10/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons, 4000336530

Pasta adrese

Rīgas iela 65

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64220676

Faksa numurs

E-pasts

valmiera@lau.lv

NUTS kods

LV008

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 23797.74    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 23797.74    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ainažu pilsētas Valdemāra ielas asfalta seguma atjaunošana

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Valmieras ceļu rajons, undefined

Pasta adrese

Rīgas iela 65

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64220676

Faksa numurs

E-pasts

valmiera@lau.lv

NUTS kods

LV008

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 28798.42    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 28798.42    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv