Rezultāts: Saieta laukuma izveide Rankas pagastā

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
Gulbenes novada dome (90009116327)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes Būvnieks" (43203003526)
Summa
14 936,24 EUR
Sludinājums
www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Gulbenes novada dome, 90009116327

Pasta adrese

Ābeļu iela 2

Pilsēta / Novads

Gulbene

Pasta indekss

LV-4401

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Evita Lode

Tālruņa numurs

64474913

Faksa numurs

64497730

E-pasta adrese

dome@gulbene.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.gulbene.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/iep

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Saieta laukuma izveide Rankas pagastā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Gulbenes novada Rankas pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Saieta laukuma izveide Rankas pagastā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45220000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14936.24 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

GND 2016/105/ELFLA

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Saieta laukuma izveide Rankas pagastā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

12/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes Būvnieks", 43203003526

Pasta adrese

A.Čaka iela 147

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1012

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29609366

Faksa numurs

E-pasts

vidzemes.buvnieks@vb.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14936.24    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14936.24    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ELFLA, atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” atbalstu, Projekta Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000006

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv