Rezultāts: Brocēnu pilsētas centrālo ielu uzturēšana ziemas sezonā

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Brocēnu novada pašvaldība (90000024417)
Uzvarētājs
AS Latvijas autoceļu uzturētājs (40003356530)
Summa
25 000,00 EUR
Sludinājums
www.broceni.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Brocēnu novada pašvaldība, 90000024417

Pasta adrese

Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV - 3851

Pilsēta / Novads

Brocēni

Pasta indekss

LV-3851

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ainis Bruzinskis

Tālruņa numurs

20600022

Faksa numurs

E-pasta adrese

ainis.bruzinskis@broceni.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.broceni.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.broceni.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Brocēnu pilsētas centrālo ielu uzturēšana ziemas sezonā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Brocēnu pilsēta, Brocēnu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Ielu tīrīšana ziemas sezonā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90620000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

25000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BNP 2016/53

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Brocēnu pilsētas centrālo ielu uzturēšana ziemas sezonā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

AS Latvijas autoceļu uzturētājs, 40003356530

Pasta adrese

Ūliha iela 44

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 55.82    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 25000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Tiek slēgts līgums ar vienīgo pretendentu, jo nolikumā nebija iekļautas specifiskas prasības

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv