Rezultāts: Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Alojas novada dome (90000060032)
Uzvarētājs
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530)
Summa
31 026,48 EUR
Sludinājums
www.aloja.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Alojas novada dome, 90000060032

Pasta adrese

Jūras iela 13

Pilsēta / Novads

Aloja

Pasta indekss

LV-4064

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Dace Rubene

Tālruņa numurs

26694477

Faksa numurs

E-pasta adrese

dace.rubene@aloja.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aloja.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.aloja.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Alojas pilsēta, Staiceles pilsēta

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45233141-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

31026.48 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AND 2016/33

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2017. gadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

30/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", 40003356530

Pasta adrese

Krustpils iela 4

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64220676

Faksa numurs

E-pasts

ieva.knospina@lau.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 31026.48    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 31026.48    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv