Sludinājums: SIA Jelgavas tipogrāfija ražošanas ēku rekonstrukcijas un bloķētas piebūves projekta izstrāde

Publicēts
05.07.2018
05.07.2018
Pasūtītājs
SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA" (43603009384)
Termiņš
20.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/07/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603009384

Adrese

Langervaldes iela 1A, Jelgava, Latvija, LV-3002

Tālruņa numurs(-i)

63024501

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63022927

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Juris Sīlis, tālr: 63024501, e-pasts: silis@jt.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

SIA Jelgavas tipogrāfija ražošanas ēku rekonstrukcijas un bloķētas piebūves projekta izstrāde

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Langervaldes iela 1A, Jelgava

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

15/01/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

90000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

20/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Langervaldes iela 1A, Jelgava

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv