Rezultāts: Saldētavas un to piebraucamo laukumu un ceļu būvniecība

Publicēts
06.03.2018
06.03.2018
Pasūtītājs
Ķikši SIA (40101006011)
Uzvarētājs
PROLATIO SYSTEMS SIA (50103792001)
Summa
376 814,75 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Ķikši SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40101006011

Adrese

"Ziedi", Siguldas pagasts, Siguldas novads, , Latvija, 2150

Tālruņa numurs(-i)

26558732

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis, Atis Markovs , 26558732, kiksi@kiksi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Saldētavas un to piebraucamo laukumu un ceļu būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

09/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
PROLATIO SYSTEMS SIA 50103792001 Kārļa Ulmaņa gatve 2A, LV-1004 Latvija
WOLF SYSTEM SIA 44103040582 Ata Kronvalda iela 18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Latvija
VENTTERMO SIA 41203005618 Užavas iela 8, Ventspils, LV-3600 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
PROLATIO SYSTEMS SIA 50103792001 Kārļa Ulmaņa gatve 2A, LV-1004 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

376814.75 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv