Grozījumi: Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
Latvijas Banka (90000158236)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.bank.lv...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 07/03/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Banka, 90000158236

Pasta adrese

Kr.Valdemāra iela 2a

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpunkts(-i)

Latvijas Bankas iepirkuma komisija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Tehniskās pārvaldes vadītāja vietnieks Jānis Kreicbergs

Tālruņa numurs

67022383

Faksa numurs

67022420

E-pasta adrese

konkursi@bank.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bank.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bank.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45223110-0

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

LB 2018/1

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 21/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
20/03/2018 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
27/03/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
20/03/2018 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
27/03/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Grozījumus sk. konkursa nolikuma 6.3. punktā un 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" lokālās tāmes Nr. 7 "Sienas aizsardzības metāla konstrukciju montāža Z-6" 9., 19., 29., 39. un 48. pozīcijā, kā arī 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" visu būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmju noformējumā (noformējums precizēts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" prasībām).

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv