Rezultāts: Noliktavas ēkas būvniecība

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
CESVAINES PIENS (40003212709)
Uzvarētājs
SIA "Halle B" (LV40003296208)
Summa
191 945,67 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 07/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

CESVAINES PIENS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003212709

Adrese

RŪPNĪCAS IELA 1, Latvija, LV-4871

Tālruņa numurs(-i)

+371 64852210

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

tehniskais direktors Ervīns Urbāns, +371 64852210, cpiens@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Noliktavas ēkas būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

01/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

07/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Halle B" LV40003296208 Rūpniecības iela 20, Madona, LV-4801 Latvija
SIA "ECOFLOOR 3D CONSTRUCTION" LV40103480417 Skandu iela 11, Rīga, LV-1067 Latvija
SIA "Wolf System" 44103040582 Ata Kronvalda iela 18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, Latvija Latvija
SIA "RCI Gulbene" LV44603001695 Baložu iela 4, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Latvija
SIA "Cander Būve" 40003604207 Rūpnīcu iela 4, Olaine, LV-2114 Latvija
SIA "BD&C" LV40103329844 Sudrabu Edžus iela 2-35, Jelgava, LV-3001 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Wolf System" 44103040582 Ata Kronvalda iela 18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, Latvija Latvija
SIA "Halle B" LV40003296208 Rūpniecības iela 20, Madona, LV-4801 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Halle B" LV40003296208 Rūpniecības iela 20, Madona, LV-4801 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

191945.67 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

NAV

Avots: pvs.iub.gov.lv